POSTOPEK UVELJAVLJANJA ODŠKODNIN

POSTOPEK  UVELJAVLJANJA  ODŠKODNIN  ZARADI  ŠKOD OD:  DIVJADI V LOVIŠČU Za škodo od divjadi v lovišču je po Zakonu o divjadi in lovstvu odgovoren upravljavec lovišča – lovska družina. Postopek prijave škode lovski družini: Oškodovanec mora škodo od lovne divjadi...