Komisija mladi in lovstvo pri Lovski zvezi Slovenije je ob predhodno izraženem interesu vodstva šole omogočila umestitev dermoplastičnega preparata manjšega rjavega medveda (Ursus arctos) v šolski prostor Osnovne šole Tržič. Tako je eksponat skupaj z informacijami, ki zadevajo opis in življenjske značilnosti te živalske vrste ter ne nazadnje tudi napotke za varno sobivanje z njim, odslej stalno na ogled v avli omenjene šole. S tovrstnim načinom predstavitve bo šola učencem in zainteresirani javnosti omogočila spoznavati pri nas živečo največjo zver in prispevala k spontanemu  pridobivanju znanja o tej veličastni živali. V avli umeščenega medveda bodo še nekaj časa spremljale »Fotografije medveda v naravnem okolju«, ki so jih posebej za ta namen prispevali in poklonili v trajno last šoli člani Fotografskega društva Jesenice. Čeprav na območju Tržiča medved ni stalen prebivalec, pa ga je v teh krajih  kljub temu mogoče občasno slediti ali celo videti na njegovih, že stoletja utečenih poteh. O tem med drugim pričajo zapiski lovskega čuvaja Zdenka PRIMOŽIČA  iz LPN Kozorog Kamnik.

V petek, 26.05.2017  je eksponat rjavega medveda Osnovni šoli Tržič slavnostno predal podpredsednik Lovske zveze Slovenije Ivan MALEŠIČ, poleg učencev, profesorjev in drugih gostov pa so dogodku prisostvovali tudi nekateri naši člani,  na čelu s predsednikom LD Tržič, Simonom MARNOM. Prireditev je bila izvrstna priložnost za vzpostavitev ponovnega poglobljenega sodelovanja med lovsko družino in osnovno šolo. Da je interes obojestranski, sta v pogovoru izrazila tako naš predsednik, kakor tudi ravnatelj Osnovne šole Tržič, g. Stanislav GRUM. Da lovci na področju dela z mladimi ne bomo ostali samo pri besedah, je že  istega dne dokazal naš lovski tovariš Miro DOVŽAN. Svoje naravoslovno in lovsko znanje je v okviru delavnice na temo »Gozdne živali« debeli dve uri razdajal med učence  drugih  razredov. Z nastopom je med »drugčki« dobesedno zablestel, saj je za odgovore na številna njihova vprašanja preprosto zmanjkalo časa. Enotno mnenje profesoric, ki so spremljale dogajanje pa je bilo, da se že veselijo naslednjega srečanja.

Glede na odmeve, ki jih je bilo po prireditvi  mogoče slišati iz različnih ust pa si upam trditi, da smo se lovci osnovnošolski mladini, profesorjem in drugim obiskovalcem tokrat predstavili  v lepi in koristni podobi. Z našimi aktivnostmi med mladimi bi vsekakor veljalo nadaljevati; imamo namreč voljo, znanje, dostop do učnih in promocijskih gradiv….
K sodelovanju ste vabljeni tudi ostali člani LD Tržič!

Marko MALI, član LD Tržič
Predsednik Komisije mladi in lovstvo pri LZS

Foto: Lojzi Avsenik