Z nastopom novega vodstva LD Tržič se je v naši lovski organizaciji povrnilo razumevanje za delo z mladimi in  s tem tudi vsestranska podpora na tem pomembnem in razmeroma zahtevnem področju sodelovanja lovcev s širšo javnostjo.

Že ob umestitvi dermoplastičnega preparata rjavega medveda  v šolski prostor Osnovne šole Tržič v mesecu maju, (nosilec tega projekta je bila sicer komisija mladi in lovstvo pri LZS, vendar smo bili v ta dogodek vpleteni tudi člani naše lovske družine) je vodstvo šole z odprtimi rokami sprejelo našo ponudbo o nadaljnjem sodelovanju. V pogovorih, ki so sledili smo ob upoštevanju učnega načrta, prostorskih kapacitet ter različnih zahtevnostnih stopenj učenk in učencev dorekli možnosti in sprejeli časovni plan našega sodelovanja v letošnjem šolskem letu. Z vodstvom šole in odgovornimi učitelji smo se dogovorili za predstavitev »Narave v očeh lovca« in na podlagi le-te za razpis likovnega, literarnega in fotografskega natečaja na temo »Narava in živali«.

Prvo izmed načrtovanih aktivnosti smo izvedli v začetku decembra. Naš lovski tovariš Miro Dovžan je ob pomoči Mihe Megliča in naravoslovnega fotografa in prav tako lovca, Lojzija Avsenika, sicer član LD Kranjska gora ob bogatem slikovnem gradivu predstavil značilnosti našega naravnega okolja in vlogo lovcev pri varovanju narave. Vodstvo šole je omogočilo, da  so predstavitvi, ki je bila zahtevnostno prilagojena tako nižji predmetni kakor tudi višji razredni stopnji, v  dveh terminih lahko prisostvovali vsi učenci. Ločeno pa so se z naravo in lovstvom seznanili tudi učenci v Podružničnih šolah Lom in Podljubelj. Osnovnošolci so svojo zainteresiranost za poznavanje narave in lovstva podkrepili s kopico vprašanj ob koncu predavanja kar samo ob sebi kliče po ponovnih snidenjih. Druženje z osnovnošolci je lovec Miro izkoristil tudi za napotek o pravilnem krmljenju ptic ter ob tej priložnosti v imenu naše  LD  Osnovni šoli Tržič in njenima podružnicama v Lomu in Podljubelju izročil po 20 kg sončničnih semen.

Vsa štiri srečanja, v katera je bilo s strani izvajalcev vloženega kar nekaj truda so minila z obojestranskim zadovoljstvom – med učenci in učitelji zaradi pridobljenih novih znanj, med lovci pa zaradi dobrega občutka, da nam je prisluhnilo več kot 400 parov ušes.

Avtor: Marko MALI

Foto: L. Avsenik, M. Ahačič