Pozor! Srnjad na cesti!

S prihodom pomladi se je v prometu močno povečala možnost nevarnih srečanj z živalmi. Da na cesti nismo sami, na našem spletnem portalu opozarjamo redno, do sedaj pa smo se posvetili predvsem žabicam in ježkom. K pripravi tega prispevka pa nas je spodbudilo povečano število prometnih nesreč, ki so se dogodile v zadnjih dneh povsod po Sloveniji in v katerih so bile udeležene srne.

Srna je pri nas najštevilčnejša parkljasta divjad. Na našem področju živijo vsepovsod, najdemo jih na Obali, na robu zgornje gozdne meje, vse bolj pa se približujejo tudi naseljem. Prav pred dnevi smo poročali o srni, ki je končala pod kolesi avtomobila v industrijski coni v Kopru, daleč stran od travnatih in gozdnih površin. Podobnih primerov je sicer v mestih iz leta v leto več.

Sicer pa srne tudi na Obali niso nobena posebnost, kar nekaj kopalcev jih je že srečalo celo med plavanjem v morju. Na svoji poti pa pogosto skačejo čez cesto, s tem pa žal prevečkrat tudi pod kolesa avtomobilov. Vozniki morajo tako ves čas računati na to, da lahko srne, pa tudi ostala divjad, nepričakovano prečkajo cesto med svojim iskanjem svežega zelenja in vode. To velja tudi za območja v naravi, ki niso posebej označena z opozorilnim znakom “divjad na cesti”.

Statistika v Sloveniji zabeleži približno 7000 povozov divjadi na leto, od tega je velika večina srnjadi. Trk s srno je za žival večinoma usoden, pri ljudeh pa so najbolj v nevarnosti motoristi. Statistika trkov v ZDA je pokazala, da se je v trkih s srno smrtno poškodovalo 2% udeležencev, medtem ko je bil trk s srno usoden za kar 85% motoristov.

Še posebej nevarne za trke z živaljo so podeželske ceste in prehod preko ceste med gozdom in polji. Večina nesreč se zgodi zgodaj zjutraj in zvečer preko noči, vedno več nesreč, pa se pojavlja tudi čez dan. Še posebej pogoste so nesreče z manjšo srnjadjo. Za lastnika vozila imajo lahko zelo neprijetne posledice. Potem ko žival nenadoma skoči pred vozilo skušajo vozniki refleksno obvoziti živo oviro in se izogniti trčenju. To lahko povzroči nevarno nekontrolirano zanašanje in trčenje z vozilom na nasprotnem voznem pasu ali prevračanje s ceste. Če na cesti opazite žival, zavirajte le toliko močno, da ne ogrožate sebe ali drugih v prometu.

Najboljši nasvet za voznike je, da so na cesti čim bolj previdni in upoštevajo znake, ki opozarjajo na nevarnost divjadi na cesti, opazujejo rob cestišča, vzdržujejo varnostno razdaljo s spredaj vozečimi vozili in uporabljajo dolge luči, saj se očesa večina živali ob osvetlitvi svetijo in jih je tako moč opaziti.

Na nepreglednih mestih v bližini gozda vozite s prilagojeno hitrostjo. Poskusite predvideti kje bi lahko bila nevarna mesta in vozite še bolj previdno kot ponavadi in s primerno varnostno razdaljo.

Bodite aktiven voznik. Vožnja z motnjami, kot so telefoniranje, pošiljanje sporočil ali pogovarjanje s sopotniki, je še nevarnejša na območju divjih živali. Bodite pozorni na obe strani ceste in ju nepretrgano pregledujte. Če imate sopotnike, jih prosite, naj bodo še sami pozorni na živali. Poskrbite, da ste vi in vaši sopotniki privezani.

Dobro je tudi vedeti, da srne pogosto potujejo v večjih skupinah ali tropih. Kjer vidite eno, jih je lahko še veliko več. Če bo v poletnem času na cesto pritekla srna, ji bo z veliko gotovostjo sledil mladič, največkrat dva.

Za lastno varnost in varnost živali lahko največ naredimo vozniki sami! Na cesti naj torej, še posebej v tem obdobju, velja velika previdnost! Ne morete vedno napovedati nepredvidljivih dejanj divjih živali, ki prečkajo cesto. Vendar pa se lahko s poznavanjem vedenja divjih živali nanje bolje pripravite!

Kaj storiti v primeru trka z živaljo?

Zavarujte kraj nesreče in oskrbite morebitne ranjence v vozilu.

Če se je žival pri trku poškodovala in pobegnila, je potrebno o tem obvestiti Regijski center za obveščanje na 112, ki naprej obvesti pristojno lovsko družino. Lovci bodo ranjeno žival pozneje izsledili in ji skrajšali muke.

Ranjene živali ne premikajte in se ji ne približujte. Lahko vas poškoduje. Tako žival je predvsem zelo strah, ker ne more pobegniti. Mrtvo žival odstranite s cestišča, da preprečite nalete in nove nesreče. Vendar zaradi možnosti okužb mrtve živali ne premikajte z golimi rokami.

O trku obvestite policijo le v primeru, ko želite obravnavo prometne nesreče z materialno škodo ali je nesreča s poškodovanci/smrtnimi žrtvami.

Članek povzet iz: Pes moj prijatelj

Foto: Shutterstock