ZAKLJUČEK NAGRADNEGA NATEČAJA NA TEMO
» NARAVA IN ŽIVALI« ZA UČENCE OSNOVNE ŠOLE TRŽIČ

Naš član Miro Dovžan je ob koncu lanskega leta učencem v Osnovni šoli Tržič in njunih podružnicah v Lomu Pod Storžičem in v Podljubelju z bogatim slikovnim gradivom i n komentarjem  predstavil lovstvo in ob tem lovčevo doživljanje narave. Pri tem sta mu pomagala prav tako naš član Miha Meglič  in naravoslovni fotograf in lovec Lojzi Avsenik. Srečanje z otroki je bila izvrstna priložnost, da so jih v soglasju z vodstvom šole  povabili k sodelovanju v nagradnem  likovnem, literarnem in fotografskem natečaju.

Odziv je bil odličen, saj je na razpis s svojimi izdelki odzvalo 98 učencev.  Komisija pri ocenjevanju zanimivih  likovnih in fotografskih del ni imela lahkega dela, kljub temu pa je  izbrala po  troje najbolj izvirnih in tehnično dodelanih likovnih del in fotografij. Na področju likovnega izražanja so bila najbolje ocenjena: Rebeka Škoberne, ki obiskuje 3.r. POŠ Podljubelj, ki narisala risbo z naslovom Sova ponoči , sledila ji je Sara Leontič iz 2.r. POŠ Podljubelj, naslov njenega  likovnega dela je Jež, 3. mesto pa si je pridobil Rožle Knaflič iz 3.b, naslov njegovega likovnega dela pa je Muflon.

Med fotografskimi prispevki je prva tri mesta zasedla: Mariša Kos, 7. b r. OŠ Tržič,  fotografija Vidim TE (1. mesto), Ela Liza Bergant, 1.r. POŠ Podljubelj, fotografija Otroci mlake (2. mesto) in Maja Goričan, 2. r. POŠ Podljubelj, fotografija Svetla prihodnost (3. mesto).

Poleg naštetega je na nagradni natečaj prispela tudi pesem z naslovom: Sonce, avtorice Maše Roblek in slikanica za naslovom »Povozil nas je čas«. Avtorica besedila je učiteljica Romana Turk, slikovno pa so jo »opremili« učenci 3. in 4. razreda POŠ Podljubelj: Maks Dežan, Žiga Kralj, Ana Dovžan, Tinkara Bohinjc, Sara Nadvešnik, Domen Dornik Voje, Hana Janc in Gaber Černilec. S predstavitvijo dela v dramatizirani obliki so njeni avtorji popestrili otvoritev razstave, ki je bila v sredo 25 .aprila 2018.  Prireditev je  na šoli sovpadala z obeležitvijo  »dneva Zemlje«.. Ob tej priložnosti  je predstavnik LD Tržič Miro Dovžan  nagrajencem podelil knjižne nagrade in plakate »Parkljarji v Sloveniji«. Nagrade je posebej  v ta namen v sodelovanju s Komisijo mladi in lovstvo pri LZS zagotovila LD Tržič.  Vsi nagrajeni učenci so si prislužili tudi vabilo na enodnevno druženje z lovci v lovišču LD Tržič, ki bo predvidoma v prvi polovici maja.

Navdušenje nad odzivom na nagradnem natečaju  in priznanje vsem sodelujočim je v svojem kratkem nagovoru izrazil tudi ravnatelj g. Stanislav Grum, posebne zahvale pa je bila deležna  koordinatorica natečaja, učiteljica Asja Štucin.
V vlogi  predsednika Komisije mladi in lovstvo pri LZS želim poudariti, da opisan dogodek predstavlja kamenček v mozaiku številnih možnosti sodelovanja z mladimi. Prepričan sem, da tovrstne aktivnosti  spodbujajo čut za opazovanje in ohranjanje narave med mladimi, omogočajo dodatno spoznavanje našega  naravnega okolja in so priložnost za pozitivno promocijo naše lovske organizacije v širši javnosti.

Izdelki vseh, na natečaju  sodelujočih učenk in učencev so razstavljeni v avli osnovne šole Tržič in si jih je mogoče ogledati do konca meseca maja.

Marko MALI,
član LD Tržič in
predsednik Komisije mladi in lovstvo pri LZS

Foto: M. Mali