Dokaz, da se LD Tržič dejavno vključuje v širšo družbeno okolje je naše sodelovanje pri snemanju prispevka za oddajo iz otroškega in mladinskega programa TV Slovenija -Firbocologi. Snemanje je potekalo v četrtek, 04. aprila 2019 pri našem krmišču za muflone na Kramarjevi gubi. Zvedavima učencema pa je muflone, njihov način življenja ter pomen njihovega krmljenja nazorno predstavil naš lovski tovariš Miro Dovžan, za kar mu velja iskrena zahvala za vložen trud pri pripravi na snemanje.

Prispevek, katerega se bomo lahko ogledali  na 1. programu TV Slovenija, predvidoma v oktobru 2019 je plod sodelovanje naše javne televizije, Komisije mladi in lovstvo pri LZS in naše lovske družine.

Besedilo in foto:

Marko MALI