OŠ Tržič je , seveda ob našem sodelovanju pripravila kviz, na katerem so učenci po triadah delovali z risbami, pisnimi besedili in fotografijami in udejanjali pogled na naravo. Nagradili so nas z literarno predstavo, vsi sodelujoči pa so dobili primerna priznanja. Za zmagovalce po posameznih kategorijah smo organizirali sprehod po lovskih stečinah na območju lovišča za Šijo. Videli in nabirali so gobe, različno rastlinje, sledove posameznih živalskih vrst, kot vrhunec pa je bil “nepredviden”skok iz trave srnjega mladiča. Na koncu so pri lovski koči Za Šijo “prav po lovsko, na leskovih palicah” spekli nekaj klobas na račun LD  in jih “zalili” s sokom.