Slavko in Andrej sta v tem letu vložila nekaj truda in uredila ter namestila trofje divjadi v naših skupnih prostorih.